بچه های سایبری

جنگی که بود ، راهی که هست
بچه های سایبری

بچه های سایبری لبیکی است به فرمان جهاد نرم مقام معظم رهبری

آخرين نظرات
دوستان

۱۰ مطلب با موضوع «دوستی» ثبت شده است


همه ی  انسان ها باید 6 منزل را طی کنند: 1) عالم ذر 2) پشت پدر 3) شکم مادر 4) دنیا 5) برزخ 6)قیامت .

آیت الله ناصری حفظه الله: سه منزلش دارای سیر نزولی و سه منزل دارای سیر صعودی می باشد. از عالم ذر به دومی سیر نزولی  وهمچنین تا  شکم مادر هم سیر نزولی ادامه دارد.اما از منزل دنیا سیر صعودی آغاز می شود ومراحلش چنین می باشد:{ الله الذی خلقکم من ضَعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشیبه[1]} (خدا آن کسی است که شما را در اول از جسم ضعیف بیافرید(تولد تا بلوغ) آنگاه پس از ضعف وناتوانی توانا کرد (از بلوغ تا جوانی) وباز از توانایی به ضعف وسستی پیری برگردانید (از جوانی به پیری)

مهم ترین آن همان ایام جوانی است که بهترین فرصت سیر صعودی به طرف خداست.

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۳۵
 • sajad jazayeri


أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا (شما دو نفر دو نفر باهم یا هریک تنها در امر دینتان قیام کنید سپس به تفکر بپردازید)

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۳۰
 • sajad jazayeri

پیامبر علیه السلام: مثل الجلیس الصالح، مثل العطار إن لم یعطک عن عطره، اصابک من ریحه ومثل الجلیس السوء مثل القین إن لم یحرق ثوبک اصابک من ریحه[1] (هم نشین صالح  مانند عطاری می ماند که اگرچه از عطر او استفاده نکنی ولی (خود بخود) بوی خوش او به تو خواهد رسید ، و هم نشین بد مانند آهنگری است که اگرچه  (حرارت کوره اش) لباست را نمی سوزاند ولی از باد گرم آن به تو می رسد) 

 • ۱ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۷
 • sajad jazayeri


تقلید ناخودآگاه رفتار وگفتار رفیق بد را می توان یکی از آثار سوء هم نشینی با رفیق بد نام برد.هرچه علاقه به او بیشتر شود الگوگیری نیز بیشتر می شود. لقمان علیه السلام به فرزندش گفت: فرزندم هم نشین عالمان باش وبه آنان نزدیک شو وبه زیارت آنان برو و با آنان باش شاید شباهتی به آنها پیدا کنی.

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۳
 • sajad jazayeri

پیامبر علیه السلام: حواریون از عیسی پرسیدند با چه کسی معاشرت کنیم؟من یذکرکم الله رؤیته ویزید فی عملکم منطقه یرغبکم فی الآخره عمله[1]  (کسی که دیدنش تو را به یاد خدا بیاندازد وحرف زدن با او بر علمت بیافزاید عملش تو را به آخرت تشویق وترغیب نماید)

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۱۹
 • sajad jazayeri


لاتتخذه سلاحا علی معصیه الله ولا عده للظلم بحق الله ولا تدع نصرته علی نفسه ومعونهته علی عدوه والحول بینه وبین شیاطینه ونادیته النصیحه الیه والإقبال علیه فی الله فإن انقاد لربه واحسن الإجابه له والا فلیکن الله آثر عندک واکرم علیه

از امام صادق علیه السلام پیرامون حقوق برادران پرسیدند، حضرت فرمودند: أیسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک وتکره له ما تکره لنفسک والحق الثانی تجنب  سخطه وتتبع رضاه وتطیع امره والحق الثالث ان تعینه بنفسک ومالک ولسانک ویدک ورحبک (کمترین حق دوست این است که آنچه را برای خود می پسندی برای او نیز بپسندی، وآنچه را برای خود بد می پنداری برای او نیز بد بدانی،حق دومش این است که عصبانیش نکنی ورضایتش را به دست بیاوری واز امرش تبعیت نمایی، وحق سومش این است که او را با مال وجان وزبان ودست وپا یاری دهی)

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۱۵
 • sajad jazayeri


خداوند متعال در آیات بسیاری به این مهم اشاره کرده است که به عنوان نمونه به پاره ای از آنها اشاره می شود:

لو انفقت ما فی الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ولکن الله ألف بینهم[1] (اگر تو با تمام ثروت روی زمین می خواستی الفت دهی نتوانستی لیکن خدا تألیف قلوب آنان کرد)،

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۱۱
 • sajad jazayeri


امام رضا علیه السلام: من تبسم فی وجه أخیه المؤمن کتب الله حسنه ومن کتب الله له حسنه لم یعذبه[1] (کسی که در صورت برادر مؤمن خود تبسم کند خداوند برایش حسنه وپاداش مینویسد وهرکس خدا برایش حسنه بنویسد عذاب نخواهد شد)

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۰۶
 • sajad jazayeri

بدن انسان مانند یک ساختمان چهار طبقه می ماند که البته باید به این چهار طبقه رسیدگی کرد:

 1)مغز 2)قلب 3)شکم 4)شهوت

1)      مغز: عمده مشکلات جوانان به ضعیف بودن اعتقاداتشان بویژه در رابطه با اصول دین می باشد.

2)      قلب: تا وقتی که محبت دنیا ویا محبت های افراطی رفقا، عشق ها و.... هست جوانان رنگ آرامش نمی بینند زیرا در آنها خدا ومعنویات که تنها راه آرامش است در آنها اصلا راهی ندارد.

3)      شکم: که به لقمه برمی گردد که در مورد آن قبلا توضیح داده شد.

4)      شهوت: که همه را در اثر عدم مراقبت به زانو در می آورد.

اگر طبقه ی اول درست شد طبقات بعدی خود به خود اصلاح می شود.خطرناک ترین مسئله ای که سر راه جوان است وعمده سرکشی های جوان به این برمی گردد. علی علیه السلام: ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۰۳
 • sajad jazayeri


مسئله ی مهم که رفقا باید توجه داشته باشند اینست که در هر کار افراط وتفریطش باعث خطر است، بویژه در در رفاقت های ایام جوانی ونوجوانی زیرا دچار دل بستگی های شدید می شوند، ونهایتا عشق به سر راه آنان خواهد ایستاد وآنان را به خود مشغول خواهد کرد.

 • ۰ نظر
 • ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۲:۵۷
 • sajad jazayeri